(video)Maaş Bilgisi Olan Dosyalara Telefon Arama İşi Oluşturma

UYAP sorgusunda çalıştığı tespit edilen ve maaş bilgisi olan dosyalara özel telefon arama çalışması yapmak işlerinizin hızlı ilerlemesi ve tahsilatlarınızın artması için faydalı bir çalışma olabilir. Borçlunun ister maaş haczinden önce isterse maaş haczinden sonra aranması ile haczin yapılmasına gerek kalmadan ya da ödemeler uzamadan, daha kısa sürede çağrı merkezi yoluyla dosya kapanması sağlanabilir.

icraX Sorgu ile veya manuel sorgularla maaş bilgisi tespit edilen dosyalara özel bir çalışma yapılabilir. Bu noktada çok eski mal varlıklarının raporlanmaması için ufak bir detay eklenmesi önemlidir. Bu işi oluşturmak için;

 • Raporlar butonunun üstünde fare bekletilir, açılan menüden Tüm Raporlar tıklanır.7 numaralı Telefon Arama Listesi Oluşturma raporu seçilir.
 • İlk iki şart dışında bulunan şartlar silinir. Aşağıdaki iki şart “artı” butonu kullanılarak rapora eklenir:
  • Koşul Grubu “Kişi Mal Varlığı Bilgileri”, Koşul Adı “Mal Bilgisi Tipi”,
  • Koşul Grubu “Kişi Mal Varlığı Bilgileri”, Koşul Adı “Mal Bilgisi Kayıt Tarihi”,
 • Bu koşullar eklendikten sonra aşağıdaki şart değerleri verilir:
  • Mal Bilgisi Tipi >> Maaş
  • Mal Bilgisi Kayıt Tarihi >> istenen tarih (örneğin 1 Haziran 2015’ten sonra bulunan maaşları raporlamak için Büyük Eşittir 01.06.2015)
 • Raporu Hazırla butonu tıklanır.
 • Rapor alındıktan sonra Rapor sonucu için işlem menüsü tıklanır, açılan menüden Aktivite Oluştur tıklanır.
 • Açılan pencerede aşağıdaki seçenekler girilir:
  • Aktivite Tipi >> Telefon Aramaları
  • Aktivite Detayı >> Özel Maaş Araması
  • Personel Seçim Türü >> Dosya Sorumlusuna
  • İşin Yapılacağı Tarih >> istenen tarih (01,05,2016)
 • Kaydet tıklanır. Uyarı kutucuğunda tamam tıklandıktan sonra bekleme sonlanana kadar beklenir. İşlem sonunda dosya sorumlularının listelerine kendi dosyaları “Özel Maaş Araması” detayı ile eklenir.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.