Mal Varlığı Bilgileri

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Mal Varlığı Detay Bilgileri

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Haciz Bilgileri

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Yeni haciz Müzekkere

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Haciz Müzekkeresi Başlatma

Müzekkere haczi başlatmak için iki yol vardır. Eğer mal varlığı tespit edilmiş ve tespit edilmiş bir mala haciz konulacaksa Yeni Mal Varlığı Girişi yöntemi ile haciz işi başlatılır. Eğer mal varlığı önce sorgulanıp sonra haciz uygulanacaksa Haciz Bilgilerinden giriş yapılır.

UYAP sisteminde mal varlığı sorgulaması sistem üzerinden yapılıp tespit edilebilmektedir. Bu sebeple dosya masraflarının artmaması ve işlerin uzamaması için Yeni Mal Varlığı Girişi yöntemi daha kullanışlıdır.

Mal Varlığı Girişi

 • İlgili takip kartına giriniz.
 • Aşağıdaki sekmelerden Mal Varlığı Bilgileri tıklayınız.
 • Açılan sekmede Yeni Mal Girişi düğmesi tıklayınız.
 • Mal girişi penceresinden Mal Tipi (Araç, Maaş, Gayrimenkul vb.) seçiniz.
 • Malın sahibi tablosunda dosya borçlu/borçluları yer alır. Mal sahibi başındaki kutucuk işaretlenerek seçiniz.
 • Detaylı Mal Bilgileri alanında mal ile ilgili bilgiler giriniz. Bu alanda seçtiğiniz mal tipine göre uygun bilgileri girebilirsiniz.
 • Açıklama alanına mal ile ilgili yapılacak açıklama varsa giriniz.
 • Kaydet düğmesi tıklayınız. Kayıt tamamlandıktan sonra pencere kapayabilirsiniz.

Haciz Bilgilerinden Giriş

 • İlgili takip kartına giriniz.
 • Haciz Bilgileri sekmesi açınız.
 • Yeni Haciz İşlemi Oluştur düğmesi tıklayınız.
 • Açılan pencereden müzekkere oluşturulacak Haciz Tipi, varsa Sorgulanacak İl ve Müdürlük bilgileri giriniz.
 • Dosyadaki kişilerden borçlu seçiniz.
 • Yeni Haciz Aşaması Oluştur düğmesi tıklayınız.
 • Kayıt tamamlandığında pencereyi tıklayınız.

Haciz bilgilerinden yapılan girişte iş sorgulanacak ile gönderilecek müzekkere ve müzekkerenin cevabı aşamalarından geçer. Eğer cevap olumlu ise yani mal varlığı tespit edilmişse bir sonraki aşamada mal varlığı girişi devam eder.

Bu aşamadan sonra işin devamı aynı şekilde devam eder.

İşte Girilen Bilgiler

Yeni Mal Varlığı

Zorunlu Bilgiler: Mal Tipi, Detaylı Mal Bilgileri

Zorunlu olmayan bilgiler: Açıklama, Haciz Mal Bedeli, Haciz Sırası

Yeni Haciz İşlemi

Zorunlu Bilgiler: Oluşturulacak Haciz Tipi, Sorgulanacak İl

Zorunlu olmayan bilgiler: Dosyadaki Kişi Bilgileri

İşin Sağladığı Faydalar

Dosyanıza mal varlığı giriş yapmanızı sağlar.

Girilen mal varlıklarına detay bilgisi girmenizi sağlar.

Dosyanızda ki kayıtlı mal varlığı bilgilerinizi görmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Mal varlığı tespit edilen bir dosyaya haciz işi başlatılmasını sağlar.

Dosyanızda ki haczin detayını görmenizi sağlar.