Tahsilat Dağılımı Tanımlama

Yapılan tahsilâtların dosyada yer alan alacaklara dağılım sıralaması önemlidir. Her alacağın faiz tipi, oranı farklıdır, hatta bazı alacaklara faiz uygulanmaz. Tahsilat yapıldıktan sonra kalan borca faiz işlemeye devam edeceği için tahsilat dağılımının sözleşmeye ya da kanun ve yönetmeliklere uygun tanımlanması gerekir.

Yeni Tahsilat Dağılımı Tanımlama

 1. Sol menüde yer alan “Ayarlar” bölümünün üzerinde fare ile beklediğinizde bir pencere açılır. Bu pencerenin alt kısmında yer alan “Tahsilât Dağılım Tanımları” tıklanır.
 2. Açılan pencerede en üstte “Kayıtlı Dağılım Tipleri” bulunur. Buradan “Yeni Tahsilât Dağılımı Tanımlama” seçilir.
 3. “Tahsilât Dağılım Tanım Bilgileri” bölümünde “Tahsilât Dağılım Tip Adı” kısmında dağılıma verilen ad yazılır.
 4. “Tahsilât Alanı” kısmından tahsilâtın ilk dağıtılacağı alan(Asıl Alacak, Faizsiz Alacak, Masraf(Avans)vs.) seçilir.
 5. Tahsilât sırası kısmına “1” yazılır.
 6. “Geçerli mi?” kısmından “Evet” seçilir.
 7. “Kaydet” düğmesi ile yeni dağılım tanımlanmış olur.

Tahsilât dağılımına ikinci ve sonraki dağılım sıralarını eklemek için;

 1. “Kayıtlı Dağılım Tipleri” bölümünde istediğimiz alanın seçili olduğundan emin olunur.
 2. “Tahsilât Alanı” kısmından eklenecek alan seçilir.
 3. “Tahsilât Sırası” kısmına sıra numarası(2,3,vb.) yazılır.
 4. Her alan seçilip numarası yazıldıktan sonra “Kaydet” düğmesi tıklanarak alanlar dağılıma eklenir.

Tahsilât dağılımından alan silmek için;

 1. Silinmek istenen alanın başındaki “Seçim” bağlantısı tıklanır.
 2. Üstte yer alan “Seçili Alanı Sil” düğmesi tıklanır.

Başında “Sistem” yazan tahsilât dağılımları sistem tarafından tanımlanmış dağılımlardır. “Özel” ibaresi bulunan tanımlar ise sonradan tanımlanmış dağılımlardır.

Tanımlanmış Dağılımı Düzenleme/Değiştirme

 1. Sol menüde yer alan “Ayarlar” bölümünün üzerinde fare ile beklediğinizde bir pencere açılır. Bu pencerenin alt kısmında yer alan “Tahsilât Dağılım Tanımları” tıklanır.
 2. “Kayıtlı Dağılım Tipleri” bölümünden düzenlenecek dağılım seçilir.
 3. Seçilen dağılımdan alan silmek için;
  1. Silinmek istenen alanın başındaki “Seçim” bağlantısı tıklanır.
  2. Üstte yer alan “Seçili Alanı Sil” düğmesi tıklanır.
 4. Seçilen dağılıma alan eklemek için;
  1. Eklenecek alanın listede yer almadığından emin olunur.
  2. “Tahsilât Alanı” kısmından eklenecek alan seçilir.
  3. “Tahsilât Sırası” kısmına sıra numarası(2,3,vb.) yazılır.
  4. Her alan seçilip numarası yazıldıktan sonra “Kaydet” düğmesi tıklanarak alanlar dağılıma eklenir.