icrax.com üzerinde tüm masrafların kayıtlı tutulduğu muhasebe listelerine masraf muhasebe listeleri denir.

Masraf muhasebe listelerine ulaşmak için Ana sayfada sol menüde bulunan “Muhasebe Listeleri” düğmesi tıklanır.

Açılan pencerede “Liste Tipi” alanında tüm muhasebe listeleri yer alır. Masraf muhasebe listeleri:

  1. Masraf Listesi (Avans)
  2. Büro Masraf Ödeme Listesi
  3. Masraf Listesi (Büro)

Büro Masraf Ödeme Listesi

icrax.com üzerinden masraf büro (avukat) tipinde yapılan masrafların tahsilâtının listeleri takip edilebilir. Böylece avukat kendisi tarafından yapılan masrafların ne kadarının tahsil edildiğini görebilir.

Eğer tahsilât avukat tarafından yapılmış ise tahsilât listesi ilerletilirken tahsil edilen büro masraf tutarı gönderilmez. Ancak tahsilât müvekkil yani alacaklı tarafından yapılmış ise bu masraf tutarının müvekkil tarafından avukata ödenmesi gerekir. Bu listede müvekkilden tahsil edilmesi gereken tutarın hesabı takip edilebilir.

Bu liste “Hazırlanıyor” durumundaki listede birikir ve belli dönemlerde onaylanarak müvekkilin ödemesi gereken tutarları vekile gönderir.

Masraf Listesi (Avans)

Müvekkil tarafından karşılanan masraflar yapıldığında “Masraf Listesi (Avans)” listesinde birikir. Bu listedeki avanslar müvekkillere ve daha sonra icra dairelerine göre gruplanmış halde bulunur. Avanstan yapılan her masraf “Hazırlanıyor” durumundaki listede birikir.

Belli dönemlerde bu liste “Kontrol Et” düğmesi ile kapatılır ve masraf makbuzları ile kontrol edilir. Kontrol sırasında masraf üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak masraf belgeleri ile uyumlu hale getirilir. Kontrol işlemi bittikten sonra masraf listesi belgeleri ile birlikte müvekkile gönderilir. Müvekkil tarafından yapılan kontroller sırasında yine gerekli düzeltmeler yapılabilmektedir. Müvekkilin de yapılan masrafı onaylaması ile 3 defa kontrolden geçen masraf artık onaylanmış olur. Artık bu masraf üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Lise kontrol aşamasına alınırken sadece tek müvekkile ait olan masraflar ilerletilebilir. Hazırlanıyor aşamasında iken tüm müvekkillere ait masraflar aynı listede yer alırken, Kontrol Ediliyor durumunda yalnızca bir müvekkilin masrafları bulunur. Her müvekkil için ayrı liste oluşturulur. Liste Kontrol Ediliyor durumuna alındığında artık bu listeye yeni bir masraf girişi yapılamaz. Yeni masraflar için “Hazırlanıyor” durumunda yeni bir liste oluşur ve masraflar orada birikir.

Masraf Listesi (Büro)

Büro tarafından karşılanan masraflar yapıldığında “Masraf Listesi (Büro)” listesinde birikir. Bu listedeki masraflar önce müvekkile göre sonra icra dairesine göre gruplanmış halde bulunur. Büro tarafından yapılan her masraf “Hazırlanıyor” durumundaki listede birikir.

Belli dönemlerde bu liste “Kontrol Et” düğmesi ile kapatılır ve masraf makbuzları ile kontrol edilir. Liste kontrole alındığında yeni masraflar için “Hazırlanıyor” durumunda yeni bir liste oluşur ve masraflar orada birikir.