Takip Açılış İşi - Liste Oluştururken

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Takip Açılış İşi - Liste Oluşturduktan Sonra

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Takip Açılış İşi

Dikkat Edilecek Hususlar

Liste oluştururken:

 • Liste numarası olmayan başlamamış liste bir tanedir ve yeni hazırlanan tüm takipler bu listede birikir.
 • Açacağınız/açtığınız takipler için iş başlatmak için listeden dosyaları seçiniz, İşin Yapılacağı Tarih alanına takibin icrada açılış tarihini, İşin Yapılacağı Mercii kutucuğundan takibin açılacağı icra dairesini seçiniz ve Liste Hazırla butonuna tıklayın.
 • Aynı icra dairesinde ve aynı örnekten (Örnek 7, Örnek 10 vb.) açılan/açılacak takiplerin seçilerek liste hazırlanmasına dikkat ediniz.
 • İcra dairesi belli değilse aynı ilde olan dosyalar için “İl Adı ()” [Örnek İstanbul (), Ankara (), Eskişehir (), vb.] şeklinde icra dairesi seçilerek liste hazırlayınız.
 • İşlemin Yapılacağı Tarih olarak icra takiplerinin açıldığı/açılacağı günü seçiniz.
 • En baştaki İlerlet kutucuğu tüm listeyi değil, sadece o sayfadaki kayıtları seçer.
 • İşi bir kişiye atamak için İşi Yapacak Personel kutucuğundan o kişi seçilmelidir. Böylece o kişiye ait Bana Ait İşler tablosunda yer alır.

Liste oluşturduktan sonra:

 • İşlemleri tamamlanan ve Takibi Kesinleştirmeye geçecek dosyaların başındaki kutucukları işaretleyiniz.
 • İcra Dairesini kutucuktan doğru ve kesin olarak seçiniz.
 • Dosya Numarası bilgisini “Yıl/Dosya” şeklinde (Örneğin; 2017/1234) formatında boşluksuz giriniz.
 • Sistemin ilk barkod numarasından otomatik olarak diğer barkod numaralarını oluşturması için barkod numarasının başındaki TB ibaresini mutlaka yazınız.
 • Tebligat gönderilecek adresin tebligat üzerindeki adresle aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Adres olmayan ve “Adres Seçiniz” şeklinde olan dosyalara Takip Kartından (dosya içinden) adres ekleyiniz. Daha sonra listeden adresi seçiniz.
 • Bilgileri Excel’de hazırlayıp yüklemek için Liste için İşlem menüsünden “Excel“’i seçiniz. İndirilen Excel’de bilgileri düzenledikten sonra kaydedip aynı menüden tekrar yükleyiniz.
 • Listeyi Excel’e alınıp doldurulduktan sonra yüklemeden önce İcra Dairesi, Dosya Numarası, Tebligat Barkod No bilgilerinin doğru formatta ve boşluksuz olduğundan emin olunuz.
 • İndirilen Excel’de bulunan diğer alanları silmeyiniz, değiştirmeyiniz.
 • Excel’i listeye yükledikten sonra bilgilerin tam ve doğru olduğunu kontrol ediniz.
 • Adres seçim işlemini Excel’den yapmayınız.
 • İşlerin bir sonraki aşamaya ilerlemesi için başlarındaki İlerlet kutucuklarını işaretleyiniz.
 • İcra Dairesi, Dosya Numarası ve Barkod Bilgileri ile evrak yazdırmak için önce bilgileri girip İlerlet kutucukları işaretlemeden Kaydet düğmesini tıklayınız, sonrasında Liste için Evrak Yazdırma işleminin seçilmesi gerekir.
 • İşi bir önceki aşamaya döndürmek için dosyaları seçtikten sonra Liste için İşlem menüsünden “Seçili Dosyaları Geri Al” seçeneğini tıklayınız. Geri alma işlemi otomatik olarak gerçekleşecektir.

***Geri alınan dosyalarda o aşamada kaydedilen bilgiler (İcra Dairesi, Dosya Numarası, Barkod No, Masraf, vb.) silinir. Başka bir yedeği yoksa o bilgileri kaybedeceğinizi göz önünde bulundurarak mutlaka bilgileri yedeklediğinizden emin olunuz. Bilgilerin yedeğini almak için geri almadan önce Liste için İşlem Menüsünden Excel seçeneğini seçerek listeyi indirebilirsiniz.

Kaydet düğmesi ile:

 • İlerlet kutucuğu işaretli olmayan dosyalarda girilen bilgiler varsa dosyaya kaydedilir ancak işler bir sonraki aşamaya ilerlemez.
 • İlerlet kutucuğu işaretli ve bilgileri doğru girilen dosyalar Takibi Kesinleştirme işine geçer.
 • Adresi olmayan ya da bilgileri eksik/hatalı olan dosyalar varsa uyarı verir.
 • Tebligat Barkod Numarası zorunlu alan değildir, diğer tüm alanlar zorunlu alandır.

Takip Açılış İşinde Girilen Bilgiler

Zorunlu Bilgiler: Masraf Tutarı (Tutar yoksa 0,00 TL yazılır), Dosya Takip Tarihi (İcrada açıldığı tarih), İcra Dairesi, Dosya Numarası, Tebligat Adresi

Zorunlu Olmayan Bilgiler: Tebligat Barkod Numarası, İşi Yapacak Personel

İşten Yazdırılabilen Evraklar: Hesaplı Zabıt Pusulası Tebligat Kararlı, Ödeme Emri, Takip Talebi, Takip Tebligatı, Takip Tebligatı Barkodlu

Takip Açılış İşi Faydaları

Açılması gereken yeni takipleri görmenizi, işleri geciktirmeden yapmanızı sağlar.

Açılmayan veya işlemleri tamamlanmayan takipleri sürekli bu işte yapılacak işler listenizde tutarak gözden kaçmasını ya da unutulmasını engeller.

İstediğiniz personele iş ataması yapmanızı ve işin yapılıp yapılmadığını hiçbir rapora ya da ek işleme ihtiyaç duymadan görmenizi sağlar.

İşe ait evrakları tek seferde tüm bilgileri ile birlikte yazdırmanızı sağlar.

Ödeme emri, takip talebi, dosya kapağı ve tebligat zarfını icra dairesi ve dosya numarası ile birlikte yazdırmanızı sağlar.

UYAP XML (UYAP Dosyası) oluşturulur.

İlk tebligat barkod no’yu girdikten sonra diğerlerinin numarasını otomatik oluşturur. Tek tek barkod girmenize gerek kalmaz.

Barkod no’su ile birlikte tebligat zarfı ve posta listesi yazdırmanızı sağlar. Böylece zarflara ve listeye tek tek barkod yapıştırmak zorunda kalmazsınız.

Takip açılış masraflarını toplu olarak dosyaya işlemenizi sağlar. Tekrar masraf girme derdinden sizi kurtarır.