Haciz Menkul İşi

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Haciz Menkul İşi Başlatma

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Haciz Menkul İşi Başlatma

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Haciz Menkul İşi Başlatma

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Haciz Menkul İşi

Menkul hacizlerinin yapıldığı ve yürütüldüğü işlerdir. Kesinleşen ve itiraz olmayan dosyada sistem tarafından bu aşama otomatik olarak oluşturulur. Böyle olmasının iki amacı vardır:

 1. Yeni açılmış ve tebliğ edilmiş dosyalara hemen bir iş atamak ve dosyayı ilerletmek.
 2. Dosyanın tebliğ bilgileri yanlış girilmişse “Haciz Menkul” aşaması geri alınarak Takibi Kesinleştirme başlamış işine dönülebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

 • icrax.com ana sayfanı açınız.
 • Yapılması Gerekli İşlemler tablosundan Haciz Menkul işini seçiniz.
 • Yanda açılan tablodan ilgili icra dairesinin başlamış listesi seçilir. (Başlamış liste yoksa “İş Süreç Akışı/Başlamamış İş” başlığındaki gibi iş başlatılabilir.)
 • Başlamış haciz menkul işi listesinde masraf varsa Masraf Tarihi ve Masraf Tutarı bilgisini giriniz.
 • Haciz sonucunu Haciz Sonucu kutucuğundan seçiniz.
 • Haciz ile ilgili açıklamalar Haciz Açıklama alanına yazınız.
 • Hacze gidildiyse Hacze Gidilecek Adres bölümündeki adresi kontrol ediniz. Eğer farklı adresse adres bağlantısı tıklayarak açılan pencerede dosyadaki kayıtlı adreslerden birini seçiniz.
 • Haciz sonucunda mal haczedildi, yediemine teslim edildi veya haciz sırasında kefil alındı ise Yediemin Adı Soyadı ve Kefil Adı Soyadı bilgilerini bağlantı tıklanarak açılan pencereden giriniz.
 • Muhafaza varsa Muhafaza var mı ? kutucuğu işaretlenir.
 • Haczedilen malları dosyaya Haczedilen Mal Bilgisi bağlantısından kaydedebilir veya Yeni Mal Girişi düğmesi ile dosyaya yeni mal girişi yapabilirsiniz.
 • Kayıtları ve işlemleri tamamlanan dosyaların başındaki İlerlet kutucuğunu işaretleyiniz.
 • Kaydet düğmesi ile kaydınızı tamamlayabilir ve pencereyi kapatabilirsiniz.

Haciz bilgileri girildikten sonra Haciz Sonucu alanında seçilen sonuca göre sistem uygun işleri dosyaya atar. Örneğin adreste tanınmıyor seçilirse “Haciz için Adres Araştırması” işi, eğer mal haczedildi ise mallara uygun olarak bir satış aşaması oluşturur. “Hacze kabil mal bulunamadı” seçildiğinde haciz aşamasını bitirir.

Haciz Menkul İşinde Girilen Bilgiler

Zorunlu Bilgiler: Masraf Tarihi, Haciz Sonucu

Zorunlu Olmayan Bilgiler:Haciz Açıklama, Yeddi Emin Adı Soyadı, Kefil Adı Soyadı, Muhafaza Var mı?, Hacizli Mallar

İşle ilgili yapılabilen işlemler: Liste için Rapor Oluştur, Excel, Listeyi Geri Al, Listeyi İlerlet, Seçili Olan Dosyaları Geri Al, Seçim Tümünü İlerlet, Seçim Tümünü Geç

 

Haciz Menkul İşinin Sağladığı Faydalar

Dosyaya haciz sonucu ve açıklamanızı girmenizi sağlar.

Haciz sonucuna bağlı olarak yeddiemin ve kefil bilgilerini girmenizi sağlar.

Dosyadaki hacizde haciz muhafazası olup olmadığını belirlemenizi ve haczedilen mal bilgisini görüntülemenizi sağlar.