3.4.5MAL VARLIĞI BİLGİLERİ

Borçluya ait mal varlıklarının girildiği ve izlendiği sekmedir. Bu sekme ilk açıldığında borçluya ait girilmiş tüm varlıkların sırası, mal bilgisi detayı bağlantısı, mal sahibi, mal tipi, mal bilgisi, haciz durumu, kayıt tarihi, haciz değeri, haciz sırası ve UYAP’ tan son teyit tarihi bilgileri görüntülenebilir.

Yeni Mal Varlığı

  1. Borçluya ait yeni mal girişi yapmak için sağ kısımda yer alan “Yeni Mal Varlığı” düğmesine tıklanır.
  2. Açılan pencereden “Mal Tipi” girişi seçilir.
  3. Seçim işleminden sonra uygun bilgi kayıtları pencerede görüntülenir.
  4. “Malın Sahibi” kısmında dosya borçluları tablo olarak gösterilir. Bu tablodan mal sahibi başındaki “Seçim” kutucuğu işaretlenir.
  5. “Detaylı mal bilgileri kısmı” uygun bir şekilde doldurulduktan sonra “Kaydet” düğmesi ile mal girişi tamamlanır.
  6. Yeni mal girişi yapıldıktan sonra “İşlemler&Notlar” kısmında bu girişe uygun bir işlem oluşturulur. Örneğin araç kaydedildiğinde “Haciz Müzekkeresi (Araç)” işlemi oluşur.
3.4.5.1YENİ MAL VARLIĞI

Mal Varlığı Düzeltme

  1. Mal Varlığı Bilgileri sekmesinde bulunan tablodan düzeltilmek istenilen malın başındaki “Gör-Düzenle” bağlantısı ile mal varlığı detaylarını görebilirsiniz.
  2. İstenilen değişiklikler yapıldıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanır.
  3. Kayıt tamamlandıktan sonra pencere kapatılır.
3.4.5.2MAL VARLIĞI DÜZELTME

Mal Varlığı Bilgileri