MUHASEBE LİSTELERİ


icrax.com, icra ve dava dosyaları ile ilgili tüm masraf, tahsilât, gelir ve gider hesaplarını takip eden bir otomasyon sistemidir. Gerçekleşen tüm mali işlemler ve bilgileri hem dosyalarda hem de muhasebe listelerinde saklanır. Bu listeler belli dönemlerde kapatılarak, muhasebe hesaplarının ve alacak-verecek alışverişlerinin yapılması sağlanır.

Muhasebe listeleri kullanılarak;

 • Büro ya da icra tarafından yapılan tahsilâtlar takip edilir.
 • Alacaklıya yapılan ödemeler takip edilir.
 • Büro ve avans hesabından yapılan masraflar izlenir.
 • Vekil tarafından müvekkile gönderilmesi gereken tahsilâtlar izlenir.
 • Müvekkil tarafından vekile gönderilmesi gereken masraf, vekâlet ücreti ve avanslar takip edilir.
 • Tahsilât dağılımlarında yapılan değişiklikler görülür.
 • Avukatın KTVU(Karşı taraf vekâlet ücreti) ve MUVU(müvekkil vekâlet ücreti) alacakları takip edilebilir.

Muhasebe Listelerine Kaydedilen İşlemler

Muhasebe listelerinden takip edebileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir:

 • İş listeleri ilerletilirken yer alan masraflar,
 • Dosyaya işlenen masraflar,
 • Dosyaya işlenen tahsilâtlar,
 • Vekâlet ücret hak edişleri,
 • Dosya kapanış listeleri

Liste Detayları

Liste Detayları ekranı açılan listenin detaylı bir şekilde görüntülendiği ekrandır. Burada listede yer alan tüm kayıtlar satır satır görüntülenir.

Başlık satırının üstünde bulunan alanda ise listenin gruplanma özellikleri yer alır. Tüm muhasebe listeleri “Müvekkil Ad Soyad/Unvan” kriterine göre gruplanmış halde gelir ve başlık satırının üstünde “Müvekkil Ad Soyad/Unvan” başlığı yer alır. Listeyi daha farklı ya da fazla başlığa göre gruplamak için istenen başlık tutulur, sürüklenir ve başlığın üstündeki alana bırakılır. Üst alanda yer alan herhangi bir gruplama başlığı aynı şekilde tutulup, sürüklenip liste başlıkları arasına bırakılarak gruplandırma kaldırılabilir. Bu gruplama ölçütleri de sürükle-bırak yöntemi ile kendi aralarında sıralanabilir.