Dosya Hesabı

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Asıl Alacak Bilgileri
Asıl Alacak Detay Bilgileri

Resimleri büyütmek için üzerine tıklayınız.

Takip Öncesi Faiz

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

İşleyen Faiz Hesap Bilgileri

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Masraf Toplamı

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Masraf Bilgisi Detay

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Vekalet Ücreti

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Dosya Hesabı

 1. Dosya hesabını görüntülemek istediğimiz dosyayı dosya numarasıyla Dosya Arama bölümünü kullanarak aratınız.
 2. Dosya Aç bağlantısını kullanarak takip kartına ulaşabilirsiniz.
 3. Takip kartında güncel dosya hesap bilgilerinin ve büro numarasının yer aldığı bölüm Dosya Hesabı bölümüdür.
 4. Hesap Tarihi bölümünde içinde bulunduğumuz günün tarihi yazar. Daha ileri ve ya daha geçmiş bir tarihteki dosya hesabını görüntülemek istersek hesap tarihi kısmını kullanıyoruz.
 5. Böylelikle geçmiş tarihteki hesap tablosunu ve ya sözlü taahhüt alınan günün hesap tablosunu kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
 6. Dosya hesabında Asıl Alacak, Takip Öncesi Faiz, Takip Toplamı, İşleyen Faiz, Masraf Toplamı, Vekalet Ücreti ve Toplam bilgileri yer alır. Ayrıca İndirim Toplamı ve Toplam Bakiye şeklinde son durum bilgileri de yer alır.
 7. Bu bölümde renkli ve altı çizili olan başlıklar bağlantı halindedir. Bu bağlantıları tıkladığınızda daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
 8. Toplam bağlantısıyla tüm dosya özetine ulaşılabilirsiniz. Dosya hesabında bulunan tüm alacak, masraf ve tahsilatlar kronolojik olarak bu alanda yer almaktadır.

Asıl Alacak

 • Bağlantıyı tıkladığınızda karşımıza asıl alacak kalemlerinin detayları, tanım adları, alacak tarihi, faiz başlangıç tarihi, alacak tutarı, faizsiz alacak tutarı, faiz işleyecek alacak, faiz oranı ve geçerlilik bilgilerinin yer aldığı pencere açılır.
 • Detay bağlantısına tıklayarak kaleme ait detaylı bilgileri görüntüleyebilir ve bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Alacak Bilgileri bölümünde alacağa ait detaylı bilgiler bulunur. Sağ tarafta yer alan Asıl Alacak Detay Bilgileri kısmında Faiz Bilgileri, Kayıt Bilgileri, Tahsilat Bilgileri ve Eski Kayıt Bilgileri yer alır. Bu sekmelerden asıl alacak ile ilgili detay ve kayıt bilgilerini ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
 • Asıl alacak bilgilerini istediğiniz farklı formatlarda kaydedebilir ve bu kayıttan çıktısını alabiliriz.

Takip Öncesi Faiz

 • Takip öncesi faiz sadece asıl alacak kalemlerine uygulandığı için, Takip Öncesi Faiz bağlantısı ile her bir alacak kalemine ait tutar, faiz başlama tarihi, takip tarihi, faiz işleyen gün sayısı, faiz oranı, günlük faiz miktarı, takip öncesi faiz toplamı, faizin %18 BSMV’si ve faiz toplam bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
 • Takip öncesi faiz bilgilerini istediğiniz farklı formatlarda kaydedebilir ve bu kayıttan çıktısını alabilirsiniz.

İşleyen Faiz

 • İşleyen Faiz bağlantısına tıklayarak işleyen faiz hesap bilgileri penceresine ulaşabilirsiz. Bu pencerede asıl alacak tutarı, tahsil edilen asıl alacak miktarı, faiz başlama tarihi, faiz hesaplama tarihi, faiz işleyen gün sayısı, faiz oranı, günlük faiz miktarı, dönem arası işleyen faiz miktarı, faizin %18 BSMV’si ve faiz toplamını görüntüleyebilirsiniz.
 • Takip Öncesi Faiz kısmında görüntülenen bilgiler; takip açılma tarihine kadar işleyen faizleri; İşleyen Takip penceresinde görüntülenen bilgiler ise takip açılmasından sonra asıl alacağa işleyen faizleri gösterir.
 • İşleyen faiz bilgilerini istediğimiz farklı formatlarda kaydedebilir ve bu kayıttan çıktı alabilirsiniz.

Masraf Toplamı

 • Masraf Toplamı bağlantısını tıkladığınızda dosyanın açılışından itibaren yapılan ve işlenen tüm masrafları görüntüleyebilirsiniz. Masraf Bilgileri penceresinde masraf detayı, masraf tipi, masraf tarihi, masraf tutarı ve masraf açıklaması yer alır. Masraf Detayı bağlantısı ile açılan pencereyi ise iki farklı işlem için kullanabilirsiniz; masraf bilgilerini düzeltmek ve masraf detay bilgilerini görüntülemek.
 • Masraf bilgilerini düzeltmek için Detay bağlantısını tıklayınız. Açılan pencerede sol bölümde yer alan bilgileri düzelterek Kaydet düğmesini tıklayınız.
 • Masraf Detay Bilgileri bölümünde masraf ile ilgili kayıt bilgileri, muhasebe listesi bilgileri, tahsilat bilgileri ve masraf grubu detay bilgileri yer alır.
 • Kayıt Bilgileri bölümü masrafı kaydeden kişi, tarihi ve masraf türü bilgilerinden oluşur.
 • Muhasebe Listesi Bilgisi bölümünde masrafın kaydedildiği muhasebe listesinin tipi, liste numarası, liste tarihi ve liste durumu bilgileri yer alır.
 • Tahsilat Bilgileri bölümünde masraftan yapılan tahsilat miktarı ve kalan masraf tutarı yer alır.
 • Masraf Grubu Detay Bilgileri penceresinde ise masraf grubunda bulunan masraf kalemleri ve masraf tutarları yer alır. Takip açılış masrafı gibi birden fazla kalemden oluşan masrafları da masrafta yer alan tüm alt masrafları da görüntüleyebilirsiniz.
 • İptal Et düğmesi ile ise masrafı iptal edebilirsiniz.

Vekalet Ücreti

 • Dosyaya ait vekalet ücretinin görüntülendiği kısımdır. Vekalet Ücreti bağlantısını tıkladığınız zaman vekalet tipini, tarihini, vekalet tutarını, tahsil edilen vekalet tutarını, kayıt tarihini ve kaydeden kullanıcıyı görüntüleyebilirsiniz.
 • Vekalet ücreti bilgilerini istediğiniz farklı formatlarda kaydedebilir ve bu kayıttan çıktı alabilirsiniz.

Dosya Hesabının Sağladığı Faydalar

Dosyanızın asıl alacak bilgilerini görmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Dosyanıza ait takip öncesi faiz bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Dosyanıza ait işleyen faiz bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Dosyanızın masraf toplamı bilgilerini görmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Dosyanıza ait vekalet ücreti bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Dosyanıza ait toplam dosya ekstresini görmenizi ve düzenlemenizi sağlar.