• Kayıtlı Müvekkiller kutucuğundan kaydedilen müvekkil seçilir.
 • Müvekkil Adres Bilgileri düğmesi tıklanır.
  1. Yeni adres kaydı için açılan pencerede müvekkile ait adres bilgileri kutucuklardan seçilerek girilir ve Kaydet düğmesi tıklanır. Kayıt tamamlandığında pencere kapatılır.
  2. Eski adresi güncellemek için aşağıdaki tablodan adres Seçim bağlantısı ile seçilir. Kutucuklarda adres bilgileri görüntülendikten sonra istenen bilgiler düzeltilir. Kaydet düğmesi tıklanır ve kayıt tamamlandığında pencere kapatılır.
17.5MÜVEKKİL BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME
 • Eğer müvekkil gerçek kişi ise Müvekkil Kimlik Bilgileri düğmesi tıklanır.
  1. Yeni kimlik bilgisi girişi için açılan pencereden müvekkile ait kimlik bilgileri girilir ve Kaydet düğmesi tıklanır. Kayıt tamamlandığında pencere kapatılır.
  2. Eski kimlik bilgisini güncellemek için aşağıdaki tablodan kimlik bilgisi başındaki Seçim bağlantısı ile seçilir. Kutucuklarda kimlik bilgileri görüntülendikten sonra istenen bilgiler düzeltilir. Kaydet düğmesi tıklanır ve kayıt tamamlandığında pencere kapatılır.
17.5MÜVEKKİL BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME3
 • Vekalet Bilgilerini Güncelle düğmesi tıklanır. Açılan pencerede Vekalet Noter Adı, Vekalet Tarihi ve Vekalet Numarası bilgileri düzeltilir. Vekalet Bilgilerini Güncelle düğmesi ile kaydedilir. Kayıt tamamlandığında pencere kapatılır.
17.5MÜVEKKİL BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME5