Dosya borçlusunun ya da ilgili kişinin, dosya için yatırmış ya da ödemiş olduğu tutarların tamamına tahsilât denir. Tahsilât işlemleri aşağıdaki şekillerde gerçekleşebilir:

  1. İcraya ödeme
  2. Alacaklıya ödeme
  3. Avukata/Vekile Ödeme

Dosyaya yukarıdaki yollardan ödeme gelebilir. Bu ödemelerin sisteme doğru ve eksik bir biçimde girilmesi, dosya hesabının düzgün tutulması ve işlemlerin hatasız yürümesi için önemlidir.

Dosyada bulunan tahsilâtlar ikiye ayrılır: Onaylanmış Tahsilâtlar ve Onaylanmamış Tahsilâtlar.

Onaylanmış Tahsilâtlar, kayıtlı olduğu muhasebe listesi kontrol edilmiş, merkeze gönderilmiş ve/veya onaylanmış tahsilâtlardır. Bu tahsilâtların detay pencereleri pasif durumdadır. Yani bu pencerede tüm bilgiler görülebilir ancak değiştirilemez.

Onaylanmamış Tahsilâtlar, kayıtlı olduğu muhasebe listesi “Hazırlanıyor” durumunda olan tahsilâtlardır. Bu tahsilâtların detay penceresi aktif durumdadır yani istenen değişiklikler yapılabilir.

Tahsilâtların durumları detay pencerelerinde yer alan “Muhasebe Listesi Bilgileri” sekmesinden görülebilir.

15.1DOSYAYA TAHSİLÂT GİRİŞİ1