icrax.com üzerinde tüm tahsilâtların tutulduğu muhasebe listelerine tahsilât muhasebe listeleri adı verilir. Muhasebe listelerine ulaşmak için sol menüde yer alan “Muhasebe Listesi” düğmesi kullanılır.

icrax.com’da tahsilâtların tutulduğu 2 adet tahsilât listesi vardır:

  1. Alacaklıya Yapılan Ödemeler Listesi
  2. Tahsilât Listesi

Alacaklıya Yapılan Ödemeler Listesi

Borçlu tarafından direk olarak alacaklıya yapılan ödemelerin tutulduğu listedir. Dosyaya işlenirken “Tahsilât Tipi” olarak “Alacaklıya Ödeme” seçilen tüm tahsilâtlar “Hazırlanıyor” durumundaki “Alacaklıya Yapılan Ödemeler” listesine eklenir. Bu liste üzerinden alacaklının tahsil ettiği tutarlar takip edilir. Bu listelerde yapılan tahsilâtlar sonucunda müvekkil tarafından avukata ödenmesi gereken MUVU(müvekkil vekâlet ücreti) dışındaki tutarlar hesaplanır. Liste ilerletilmesi/onaylatılması ile bu tutarların avukata ödenmesi sağlanır.

Tahsilat Listesi

“Alacaklıya Ödeme” dışında seçilen tüm tahsilâtların kaydedildiği muhasebe listesidir. Tahsilât Tipi olarak “Alacaklıya Ödeme” dışında bir tip seçilen tüm tahsilâtlar “Hazırlanıyor” durumundaki “Tahsilât Listesi”ne kaydedilir. Bu liste ile yapılan tahsilâtların tümü takip edilir. Bu listelerde yapılan tahsilâtlardan (müvekkille anlaşmanıza göre) ne kadarının müvekkile gönderilmesi gerektiği hesaplanır. Liste ilerletilmesi/onaylatılması ile bu tutarların müvekkile ödenmesi sağlanır.