icrax.com üzerinde 8 farklı muhasebe listesi tipi vardır. Her bir listede farklı muhasebe kayıtları tutulur ve listelenir.

Alacaklıya Yapılan Ödemeler Listesi

Borçlu tarafından direkt olarak alacaklıya yapılan ödemelerin yer aldığı listedir. Dosyaya tahsilât işlenirken tahsilât tipi olarak “Alacaklıya Ödeme” şeklinde kaydedilen tüm tahsilâtlar bu listede yer alır. Bu listede bulunan tahsilâtlar vekilin eline ulaşmayan tahsilâtlardır. Bu listeye göre;

 

  1. Müvekkil tarafından vekile gönderilmesi gereken vekâlet ücretleri takip edilir.
  2. Vekil tarafından yapılmış olan masraflar müvekkil tarafından gönderilir.
  3. Müvekkille yapılmış olan sözleşmeye göre avukatın hak ettiği diğer tutarlar takip edilir.

Büro Masraf ÖDeme Listesi

Masraflar sistem üzerinde iki farklı kategoriye ayrılır: Avans ve Büro. Avans masraflar müvekkilin verdiği avanslardan karşılanan masraflardır. Büro masraflar ise büro(avukat) tarafından karşılanan ve dosyada tahsilât yapıldıktan ya da dosya tamamen kapandıktan sonra büroya ödenen masraflardır.

Büro Masraf Ödeme Listesi dosyasında masraflardan tahsilât yapılan ve avukata geri ödenmesi gereken masrafların tutulduğu listedir. Bu listede tahsilâtı yapılmış masraflar yer alır.

Dosya Kapatma Listesi

Herhangi bir sebeple kapanan tüm dosyaların yer aldığı listedir. Bu liste ile kapanan tüm dosyalar ve kapanış sebepleri incelenebilir, hesaplanan hak edilen vekâlet ücretleri görülebilir.

Masraf Listesi (Avans)

Müvekkil tarafından verilen avanstan karşılanan masrafların yer aldığı listedir. Manüel olarak ya da iş ilerletilmesi sırasında, “avanstan karşılanacak” şeklinde tanımlanan tüm masraflar bu listede yer alır.

Masraf Listesi (Büro)

Vekil yani büro tarafından karşılanan ve tahsil edildikten sonra büroya ödenen masrafların yer aldığı listedir. Manüel olarak ya da işlem ilerletilmesi sırasında “bürodan karşılanacak” şeklinde tanımlanan tüm masraflardan yapılan tahsilâtlar bu listede yer alır.

Tahsilat Dağılım Değişiklik Listesi

Eski tarihli bir tahsilât girilmesi, tahsilâtın iptal edilmesi gibi tahsilât dağılımının değişmesine sebep olan bir durum gerçekleştiğinde, eski dağılım ile yeni dağılım arasındaki farkın yansıtıldığı listedir. Bu dağılım değişikliğinde oluşacak farktan avukatın müvekkile göndereceği ya da müvekkilin avukata göndereceği tutar hesaplanır.

Tahsilat Listesi

Alacaklıya yapılan ödeme hariç tüm tahsilâtların yer aldığı listedir. Dosyalara eklenen tüm tahsilâtlar bu listeye kaydedilir.

Vekalet Ücreti Listesi

Müvekkil tarafından vekile ödenmesi gereken vekâlet ücretlerinin yer aldığı listedir. Dosyada vekâlet ücretinden tahsilât olması durumunda bu kayıtlar Vekâlet Ücreti Listesi’ne kaydedilir.